Skip to main content
 • Maart 2022

  Beste lezer,

  Aan mij werd gevraagd om het blog voor de maand maart te schrijven; dat vond ik wel een leuke uitdaging.
  Mijn naam is Reina Posthumus en speel op de klarinet de tweede partij.
  Die Dorfplatzmuzikanten is een leuke hechte groep en wordt geleid door Benny Eissens.
  We kunnen nu weer volop oefenen omdat de corona op zijn terugkeer is, ofschoon de besmettingen nog niet voorbij zijn blijft voorzichtigheid geboden.
  Het leuke om bij die Dorfplatzmuzikanten te spelen is omdat je gevoel dat we met elkaar de klus klaren, met andere woorden een stuk ten gehore te brengen.
  In zo'n groep hebben de leden verschillende rollen, de een is goed in het voortouw te nemen, anderen zijn volgers en weer andere zijn helpers.
  En je kan niet zonder deze rollen een goed product brengen en het cement van het geheel is het vertrouwen onderling.
  En natuurlijk zijn er strubbelingen maar doordat je met elkaar muziek maakt en een mooi product neerzet voel je je blij.
  Dat heb ik tenminste.

  Ik speel al erg lang muziek.
  Als kind was ik niet zo praats en de schoolarts adviseerde mijn moeder:"doe dat kind maar op muziek".
  Eerst op de blokfluit en later op klarinet, zo herinner ik mij een voorval waar  ik samen met een ander meisje een toonladder en een oefening moest spelen.
  De hele week oefenen mijn familie werd al wat kriegelig en reageerde houd eens op...

  toen kwam de bewuste zaterdag op de fiets naar het leslokaal.

  De leraar vertelde ons dat de ene de toonladder het best speelde en de ander de oefening en zo kregen we beiden een reep en een rijksdaalder.
  Dat was geweldig en pedagogisch gezien heel verstandig opgelost.

  Ik heb in De Wilp in het korps gespeeld en dan ging je als korps met de bus naar concoursen.
  Maar het optreden met die dorpsplatz muzikanten is een mooi belevenis en vooral het contact met het publiek is erg mooi.

  De mensen welke onze concerten bezoeken zijn echte liefhebbers en wat mij bij blijft is het echtpaar wat ons allemaal een roos gaf zeer bijzonder.
  Ook gaat die mijnheer met een schaal bitterballen rond voor de DDM ers.
  De vrienden van de kapel betekenen veel voor ons en nu er weer meer kan moeten we proberen het concert voor de vrienden te laten plaatsvinden in het MFA in Olderberkoop.

  Vriendelijke groet, Reina Posthumus