Skip to main content
 • Mei 2023 Ledenvergadering.

  Verslag Ledenvergadering Böhmische Kapel Die Dorfplatz Musikanten

  Op 25 april 2023 vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats van de Bomische Kapel Die Dorfplatz Musikanten, een gezellige kapel gevestigd in het Friese Oldeberkoop. De vergadering werd gehouden in het clubgebouw van de kapel en was goed bezocht door de enthousiaste leden.

  De vergadering werd geopend door de voorzitter, Gerwin Schalen. Gerwin blikte terug op het afgelopen jaar en bedankte alle leden voor hun inzet en betrokkenheid bij de kapel. Hij benadrukte ook het belang van muziek maken als een hechte groep en de rol van de kapel in de lokale gemeenschap van Oldeberkoop. Tevens gaf hij aan het lastig te vinden om steeds weer tijdens de concerten als spreker op te treden om de muziek en het totale programma aan elkaar te praten en kijkt uit naar iemand die deze taak, dit hoeft niet perse een spelend lid te zijn, op korte termijn wil overnemen. (meld u aan)

  Vervolgens werd de agenda van de vergadering behandeld. Er werden verschillende agendapunten besproken, waaronder de financiën, geplande optredens en activiteiten, en de stand van zaken rondom evt oktober jubileumconcert.

  Het hoogtepunt van de vergadering was de bestuursverkiezing. Roel de Vries had aangekondigd dat hij aftreedt als secretaris en dat hij andere leuke dingen wil gaan doen, maar dat hij wel actief wil blijven als muzikant op de Flugelhorn. Na een lastige stemronde werd Rommie Minkema gekozen als de nieuwe secretaris van de kapel. Rommie is een ervaren muzikant en een bekend gezicht binnen de kapel

  Daarnaast boden Sipke Brandsma en Tjeerd de Walle zich aan om toe te treden tot het bestuur waar ze met open armen werden ontvangen. Het betuur bestaat nu uit 5 leden.

  Na de bestuursverkiezing werden de geplande optredens en activiteiten besproken. De kapel heeft een druk seizoen voor de boeg met diverse optredens tijdens lokale evenementen en feesten. Er werden afspraken gemaakt over de repetities en deelname aan deze optredens.

  De vergadering werd afgesloten met een woord van dank aan Roel de Vries voor zijn inzet als voorzitter en een warm welkom voor de nieuwe secretaris Rommie Minkema en de overige nieuwe bestuursleden. Er werd afgesproken om gezamenlijk de handen uit de mouwen te steken om er samen een mooi en muzikaal jaar van te maken.

  Het was een geslaagde vergadering waarin de Böhmische Kapel Die Dorfplatz Musikanten met volle enthousiasme een bestuurswisseling doorging en vol vertrouwen uitkijkt naar de toekomst.

  Ik zou zeggen tot de volgende blog,

  Vriendelijke groet,

  Pieter Verbaan